AGB е

Съдържание

 1. обхват
 2. заключение
 3. Право на отказ
 4. Цени и условия на плащане
 5. Условия за доставка и доставка
 6. Запазване на собственост
 7. Отговорност за дефекти (гаранция)
 8. Осребряване на ваучери за кампания
 9. Приложимо право
 10. Алтернативно разрешаване на спорове

1) Обхват

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) на Elnaz Falahati (наричан по-долу „Продавач“) се прилагат за всички договори за доставка на стоки, които потребител или предприемач (наричан по-долу „Клиент“) с Продавача по отношение на онлайн сайта на продавача Магазинът допълва показаните стоки. Включването на собствените условия на клиента се опровергава, освен ако не е договорено нещо друго.

1.2 Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не са предимно търговски или самостоятелни.

1.3 Предприемач по смисъла на настоящите условия е дееспособно физическо или юридическо лице или юридическо дружество, които при сключване на правна сделка действат при упражняване на своята търговска или независима професионална дейност.

2) Заключение

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, но служат за подаване на обвързваща оферта от клиента.

2.2 Клиентът може да подаде оферта чрез формата за онлайн поръчка, интегрирана в онлайн магазина на продавача. След поставяне на избраните стоки във виртуалната пазарска количка и преминаване през процеса на електронна поръчка, клиентът изпраща правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в пазарската количка, като натисне бутона, който приключва процеса на поръчка. Освен това, клиентът може също да изпрати офертата на продавача по имейл.

2.3 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,

 • като изпратите на клиента писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчка под формата на текст (факс или електронна поща), в този случай получаването на потвърждението на поръчката при клиента е достоверно, или
 • чрез доставка на поръчаните стоки на клиента, в този случай достъпът на стоките до клиента е решаващ, или
 • като поиска клиентът да плати след подаването на поръчката си.

Ако съществуват няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът се сключва в момента, когато една от гореспоменатите алтернативи се появи първо. Периодът за приемане на офертата започва в деня, следващ датата, на която офертата е изпратена от клиента, и приключва на петия ден след изпращане на офертата. Ако продавачът не приеме предложението на клиента в горепосочения период, това ще се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което клиентът вече не е обвързан от декларацията си за намерение.

2.4 Ако изберете метод на плащане, предлаган от PayPal, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричан по-долу: "PayPal"), предмет на Условията за ползване на PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/ де/webapps/mpp/ua/употреба-пълен или - ако клиентът няма акаунт в PayPal - при условията за плащания без акаунт в PayPal, които можете да видите на https://www.paypal.com/ де/webapps/mpp/ua/privacywax-пълен. Ако клиентът плати, използвайки метод на плащане, предлаган от PayPal, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, продавачът вече декларира приемане на офертата на клиента в момента, в който клиентът кликне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.5 При подаване на оферта чрез онлайн формата за поръчка на продавача, текстът на договора ще бъде запазен от продавача, след като договорът бъде сключен и изпратен на клиента в текстова форма (например имейл, факс или писмо), след като поръчката му бъде изпратена. По-нататъшно предоставяне на текста на договора от продавача не се извършва. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на продавача, преди да подаде поръчката си, данните за поръчката ще бъдат архивирани на уебсайта на продавача и ще могат да бъдат достъпни безплатно от клиента чрез неговия защитен с парола потребителски акаунт, като предоставят съответните данни за вход.

2.6 Преди да изпрати обвързващата поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на продавача, клиентът може да идентифицира възможните грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира своите въведени данни като част от процеса на електронна поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не щракне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.7 За сключване на договора са на разположение немският и английският език.

2.8 Обработката на поръчките и контактите обикновено се извършват по имейл и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че имейл адресът, предоставен от него за обработка на поръчката, е правилен, така че имейлите, изпратени от продавача, да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато използва филтри за нежелана поща, клиентът трябва да гарантира, че всички имейли, изпратени от продавача или трети страни, възложени от продавача да обработят поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Оттегляне

3.1 Потребителите обикновено имат право на отказ.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за анулиране на продавача.

4) Цени и плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановен данък върху продажбите. Всички допълнителни разходи за доставка и доставка, които могат да възникнат, са посочени отделно в съответното описание на продукта.

4.2 В случай на доставки до страни извън Европейския съюз могат да възникнат допълнителни разходи, за които продавачът не носи отговорност и които трябва да бъдат поети от клиента. Те включват например разходи за прехвърляне на пари от кредитни институции (например такси за трансфер, такси за обменни курсове) или вносни мита или данъци (например мита). Такива разходи могат да възникнат и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не е направена в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от страна извън Европейския съюз.

4.3 Опцията (ите) за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача.

4.4 Ако е уговорено предплащане по банков път, плащането се дължи веднага след сключването на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата.

4.5 Ако изберете метод на плащане, предлаган чрез платежната услуга „Shopify Payments“, плащането ще бъде обработено от доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу „Stripe“ ). Индивидуалните методи на плащане, предлагани чрез Shopify Payments, се съобщават на клиента в онлайн магазина на продавача. За да обработва плащания, Stripe може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Повече информация за „Shopify Payments“ е достъпна онлайн на адрес https://www.shopify.com/законно/terms-payments-bg на разположение.

5) условия за доставка

5.1 Ако продавачът предложи да изпрати стоките, доставката ще се извърши в рамките на посочения от продавача район на доставка до посочения от клиента адрес за доставка, освен ако не е договорено друго. При обработката на транзакцията решаващ е адресът за доставка, посочен в обработката на поръчката на продавача.

5.2 Ако доставката на стоките се провали поради причини, по които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от продавача. Това не се отнася за транспортните разходи, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ. За разходите за връщане, ако клиентът упражни правото си на отказ, се прилагат разпоредбите, предвидени в политиката за анулиране на продавача.

5.3 Ако клиентът действа като предприемач, рискът от случайна загуба и случайно повреждане на продадените стоки преминава към клиента веднага след като продавачът достави артикула на спедитора, превозвача или друго лице или институция, отговорни за извършване на превоза . Ако клиентът действа като потребител, рискът от случайна загуба и случайно повреждане на продадените стоки преминава само когато стоките бъдат предадени на клиента или оторизиран получател. Отклонявайки се от това, рискът от случайна загуба и случайно повреждане на продадените стоки също преминава върху клиента за потребителите, веднага след като продавачът достави артикула на спедитора, превозвача или лицето или институцията, която по друг начин отговаря за извършването на пратка, ако клиентът е възложил на спедитора, превозвача или друго лице или институция, отговорни за извършване на пратката и продавачът не е посочил това лице или институция преди това на клиента.

5.4 Продавачът си запазва правото да се откаже от договора в случай на неправилна или неправилна самостоятелна доставка. Това важи само в случай, че продавачът не носи отговорност за недоставката и продавачът е сключил конкретна сделка за хеджиране с доставчика с дължимата грижа. Продавачът ще положи всички разумни усилия да набави стоката. В случай на липса или само частична наличност на стоките, клиентът ще бъде уведомен незабавно и обезщетението ще бъде възстановено веднага.

5.5 Вземането не е възможно по логистични причини.

6) Запазване на заглавното

Ако продавачът предварително, той си запазва правото на собственост върху доставените стоки до пълното плащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1 Освен ако не е посочено друго в следващите разпоредби, се прилага законовата отговорност за дефекти. В отклонение от това за договорите за доставка на стоки се прилага следното:

7.2 Ако клиентът действа като предприемач,

 • продавачът има избор за вида на допълнителното изпълнение;
 • в случай на нови стоки, давностният срок за дефекти е една година от доставката на стоките;
 • при употребявани стоки правата и претенциите поради дефекти са изключени;
 • давността не започва отново, ако е направена заместваща доставка като част от отговорността за дефекти.

7.3 Ограниченията на отговорността и съкращаването на сроковете, посочени по-горе, не се прилагат

 • за искове за щети и възстановяване на разходи от клиента,
 • в случай, че продавачът измамно е укрил дефекта,
 • за стоки, които са били използвани за сграда в съответствие с обичайното им предназначение и са причинили нейните дефекти,
 • за всяко съществуващо задължение на продавача да предоставя актуализации за цифрови продукти, в случай на договори за доставка на стоки с цифрови елементи.

7.4 В допълнение, за предприемачите се отнася, че законовите давностни срокове за всяко съществуващо законово право на регрес остават незасегнати.

7.5 Ако клиентът действа като търговец по смисъла на § 1 HGB, той подлежи на търговско задължение да прегледа и уведоми за дефекти съгласно § 377 HGB. Ако клиентът не спази регламентираните там задължения за уведомяване, стоките се считат за одобрени.

7.6 Ако клиентът действа като потребител, той е помолен да се оплаче на доставчика за доставени стоки с очевидни транспортни повреди и да информира продавача за това. Ако клиентът не се съобрази, това няма ефект върху неговите законови или договорни искове за дефекти.

8) Осребряване на ваучери за кампания

8.1 Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutschen des imengünnen ein imengönnen nögen imengünnen nägen imengünnen nägen imengünnen nörgen imengönnen nörgen imengöngen nöngegen imengönsen nöngen imengönnen nörgen.

8.2 Промоционалните ваучери могат да бъдат използвани само от потребители.

8.3 Отделни продукти могат да бъдат изключени от ваучерната кампания, при условие че съответното ограничение произтича от съдържанието на ваучера за кампанията.

8.4 Промоционалните ваучери могат да бъдат осребрени само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо таксуване не е възможно.

8.5 Няколко ваучера за кампания могат да бъдат осребрени за една поръчка.

8.6 Стойността на стоките трябва да бъде поне равна на сумата на ваучера за кампанията. Всички останали кредити няма да бъдат възстановени от продавача.

8.7 Ако стойността на ваучера за кампания е недостатъчна за покриване на поръчката, може да бъде избран един от другите начини на плащане, предлагани от продавача, за да се уреди разликата.

8.8 Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder в Bargeld ausgezahlt noch verzinst.

8.9 Ваучерът за кампанията няма да бъде възстановен, ако клиентът върне платените стоки изцяло или частично с ваучера за кампанията в рамките на законово уреденото му право на отказ.

8.10 Ваучерът за кампанията е прехвърлим. С освобождаващ ефект продавачът може да извърши плащания към съответния собственик, който осребрява промоционалния ваучер в онлайн магазина на продавача. Това не важи, ако продавачът е знаел или е бил по небрежност по незнание на неразрешението, правна неспособност или липса на разрешение на съответния собственик.

9) Приложимо право

Законът на Федерална република Германия се прилага за всички правоотношения между страните, с изключение на законите за международна покупка на движими стоки. За потребителите този избор на закон се прилага само доколкото предоставената защита не е оттеглена от задължителните разпоредби на закона на държавата, в която потребителят обичайно пребивава.

10) Алтернативно разрешаване на спорове

10.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в Интернет на следната връзка: https://ec.europa.eu/потребители/ или

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно разрешаване на спорове, произтичащи от онлайн договори за покупка или услуги, включващи потребител.

10.2 Продавачът не е задължен, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.